Služby

1. Moravia Convention Bureau poskytuje bezplatně následující služby:

 • Vyhledání vhodných prostor

Asistujeme při výběru vhodného místa pro konání akce. Rychlou orientaci v nabídce vhodných míst umožňuje on-line vyhledávací aplikace v rámci internetového portálu.

 • Asistence při kandidatuře na hostování kongresu/konference – oficiální bidy destinace

Iniciujeme a zastřešujeme komplexní proces kandidatury destinace na hostování významného kongresu, konference, sympózia aj. Za účelem zpracování podrobných nabídek – bidů jednáme se všemi zainteresovanými stranami veřejného i soukromého sektoru.

 • Zajištění site inspection/poznávací cesty

Na základě požadavků organizátora akce zajistíme cestu za účelem seznámení se s destinací a poskytovateli jednotlivých služeb.

 • Plánování pre a post tours, doprovodné a incentivní programy

Nabízíme poradenství při návrhu programu a sestavení itineráře doprovodných akcí. Doporučíme unikátní místo pro váš gala večer, navrhneme námět pro incentivní i teambuildingové akce, vytipujeme zajímavá turistická místa pro váš výlet v destinaci.

 • Poptávkový formulář

Formulář umožňuje rychlé zadání vašich požadavků na akci a zaslání přímo pracovníkovi MCB.

 • Informace o jednotlivých dodavatelích služeb

Organizátorům zprostředkujeme kontakty na poskytovatele jednotlivých služeb. Asistujeme při získání komplexních nabídek poskytovatelů služeb i místních PCO a DMC včetně rozpočtů.

 • Předběžnou rezervaci služeb

Zajišťujeme ověření dostupnosti a následnou předběžnou rezervaci pronájmu konferenčních místností a ubytovacích kapacit.

 • Propagační materiály

Plánovačům a organizátorům akcí poskytujeme katalog kongresových, veletržních  a incentivních možností (tzv. meeting & incentive planners guide) v papírové i elektronické podobě. Dále jsou k dispozici i tématické propagační materiály destinace, mapy města, mapy regionu, videa a další. Po domluvě můžeme zajistit i informační balíček účastníkům akce.

2. Další možné služby na základě individuálního jednání s finanční spoluúčastí:

 • Publicita akce a oslovení účastníků

Nabízíme organizátorům asistenci při zajištění publicity akce a podporu při oslovení co největšího počtu potencionálních účastníků.

 • Asistence při registraci

Nabízíme služby spojené s registrací účastníků akce.

 • Informační pult

Zajistíme informační pult v rámci prostor konané akce. Účastníci zde získají doplňkové informace o turistické nabídce a možnostech pro trávení volného času v destinaci.

 • Asistence při získání finanční podpory

Ve spolupráci s Czech Convention Bureau, městem Brnem a Jihomoravským krajem nabízíme asistenci při získání finanční podpory významných akcí.

 • Ubytovací, stravovací, průvodcovské služby

Zajistíme služby spojené s ubytováním, stravováním apod. účastníků akce.

Kontakty

Evropská unie - logo Jihomoravský kraj - logo ROP Jihovýchod - logo ICCA logo Czech Convention Bureau - logo UIA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.