Moravia Convention Bureau - představení

Moravia Convention Bureau poskytuje organizátorům asistenci a nezávislé komplexní informace při plánování a realizování kongresů, konferencí, obchodních setkání a incentivních akcí na jižní Moravě a ve městě Brně.

Vize:

Staneme se nezbytným výchozím místem pro organizátory akcí – vstupní informační branou pro úspěšnou firemní akci na Jižní Moravě a ve městě Brně.

Mise :

Poskytovat organizátorům asistenci a nezávislé komplexní informace při plánování a realizování kongresů, konferencí, obchodních setkání a incentivních akcí.


Moravia Convention Bureau (MCB) je specializovanou součástí oficiální organizace destinačního managementu a marketingu Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, zájmového sdružení právnických osob. Zakladateli a jedinými členy organizace jsou Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Činnost MCB je nezisková a byla zahájena v roce 2008 v rámci projektu Kongresová, veletržní a incentivní turistika v regionu Jižní Morava. Realizaci projektu finančně podpořila Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Dalším milníkem ve vývoji MCB je rok 2010 a členství v národním Czech Convention Bureau, které významně podporuje rozšiřování služeb. Spojení s globálním světem, cenné kontakty a v neposlední řadě profesionalitu poskytovaných služeb zajišťuje od října 2010 členství v mezinárodní asociaci International Congress and Convention Association (ICCA).

Hlavním cílem MCB je zvýšení počtu konaných akcí v destinaci a s tím související propagace Jižní Moravy a města Brna jako destinace vhodné pro pořádání kongresů, konferencí, veletrhů a incentivních programů. MCB je především kontaktním místem a místem podpory pro organizátory a plánovače. Spolupracuje se zástupci veřejné správy a místními poskytovateli služeb, kteří zahrnují oblast ubytování, pronájem konferenčních místností, veletržních hal, pronájem souvisejícího vybavení, stravování, dopravy, doprovodných programů, apod. Moravia Convention Bureau není organizátorem jednotlivých akcí.

Členové:

Logo of South Moravia region. Logo of Brno city. Logo of Czech Confederation of Commerce and Tourism.

Partner projektu:

Logo BVV Veletrhy Brno.

Evropská unie - logo Jihomoravský kraj - logo ROP Jihovýchod - logo ICCA logo Czech Convention Bureau - logo UIA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.