Ambassador program

Ambassador program vznikl za účelem rozvoje spolupráce s elitní komunitou kongresových a konferenčních velvyslanců, kteří Českou republiku zastupují v mezinárodních odborných asociacích, kteří aktivně lobují ve prospěch destinace jižní Moravy a Brna a posléze se zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů. Jejich aktivní účast a podpora je dle mezinárodní kongresové asociace ICCA (International Congress and Convention Association) v 70% případů nezbytná pro podání kandidatury destinace i pro samotnou realizaci kongresu či konference.

MCB zajistí kongresovým velvyslancům plnou podporu v každém kroku kandidatury, plánování, prosazování a realizace kongresu v destinaci a všechny nezbytné prostředky k tomu, aby akce byla úspěšná.

Cíle programu:

  • Zvýšit potenciál konání kongresů a konferencí v rámci města Brna a jižní Moravy
  • Zvýšit konkurenceschopnost města a regionu v zahraničí prostřednictvím výměny know-how, poznatků a inovací během kongresů a konferencí
  • Ocenit/ poděkovat Ambasadorům za přínos kongresovému a konferenčnímu průmyslu a za reprezentaci regionu, města, České republiky
  • Popularizovat vědu a výzkum, podporovat významné osobnosti, propojovat odborníky s komerční sférou

Kdo je kongresový ambassador

Za ambasadory považujeme renomované vědce, lékaře, profesory, kteří jsou členy mezinárodních odborných asociací, či nejvyšší zástupce lokálních poboček...

Zobrazit více>

Přínos pro kongresové ambassadory

Co Vám přinese získání kongresu či konference do města Brna a regionu jižní Morava? Uznání a prestiž mezi Vašimi profesními kolegy v České republice i...

Zobrazit více>

Podpora pro kongresové ambassadory

Podpora Náš tým může nabídnout nezávislé poradenství ve všech aspektech přípravy a organizování konference. V případě potřeby doporučíme odborné...

Zobrazit více>

Přínos Ambassador programu pro město Brno a region

Dle mezinárodní kongresové asociace ICCA existuje pro Českou republiku vysoký potenciál nových mezinárodních kongresů (jedná se o akce,...

Zobrazit více>
Nabídka pro kongresové velvyslance.

Nabídka pro kongresové velvyslance

Moravia Convention Bureau připravilo informační leták pro kongresové velvyslance, neboli organizátory kongresů a konferencí, kteří mají vliv na výběr destinace...

Zobrazit více>
Evropská unie - logo Jihomoravský kraj - logo ROP Jihovýchod - logo ICCA logo Czech Convention Bureau - logo UIA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.