Zhodnocení turistické sezóny

27.10.2021

Pravidelně vyhodnocujeme data o návštěvnosti ubytovacích zařízení a turistických atraktivit v regionu

Z dat za třetí čtvrtletí letošního roku vyplývá, že i přes trvající vliv pandemie, byla od června do září výborná sezóna jak v oblasti Brna, tak celé jižní Moravy. Výrazně převládala tuzemská klientela. 

Klienti mají vyšší nároky na kvalitu služeb a často požadují benevolentní storno podmínky a možnosti parkování. Oblíbeným se stalo vyhledávání klidných a mimoměstských služeb.

Booking window se v Brně velmi zkrátil, naopak v regionu zůstává trend stejný a akce se zamlouvají dostatečně dopředu. 

Co se týče pořádání konferencí, akcí a večírků - tam došlo k výraznému zkrácení "booking window".  Spíše než velké plánování s předstihem, se bookují akce na poslední chvíli a v rámci MICE turistiky převládá segment lékařství, kosmetika a vzdělávání či teambuildingy. Naopak v regionu trend bookování s dostatečným předstihem stálé přetrvává. 

Konference 2020 vs. 2021

 

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Brno

Pandemie Covid 19 měla drtivý dopad na segment MICE v Brně. Počty konferencí i účastníků v prvním čtvrtletí (Q1) 2021 poklesly o 100%. Během Q2 se již nějaké MICE akce konaly, nicméně pokles v počtu účastníků je téměř 50%. To znamená existenční problémy pro řadu brněnských subjektů z řad hotelů i prostor zaměřených na pronájem za tímto účelem. Vývoj konferenčního cestovního ruchu opět ožívá v září (Q3), kdy je počet účastníků téměř o 50% vyšší. Nicméně červenec a srpen jsou ve ztrátě. Charakter akcí se mění - zájem je spíše o menší akce lokálních firem a rezervace probíhají na poslední chvíli.

Přikládáme také odkaz na průzkum Meatplace ohledně dopadu restrikcí na eventové prostory a na článek Brno v době panedmie. 

Se shromažďováním dat, které nám pomáhají přizpůsobovat se novým trendům a poptávkám, nám můžete pomoci i vy a to vyplněním krátkých dotazníků, které vám jednou za čas zašleme. Čím větší účast, tím více dat a tím kvalitnější průzkum jsme schopni provádět.