Speed dating na Vemex New York

22.11.2019

Vemex ( Visit Europe Media Exchange ) je konference turistického ruchu, která se koná pravidelně každý rok.

Princip akce je vždy založen na tzv. „speed dating“ konceptu – každý ze zástupců destinací absolvuje několik patnáctiminutových schůzek s novináři píšícími pro periodika zaměřující se na oblast cestovního ruchu, během nichž prezentují zástupci jednotlivých destinací novinářům turistický potenciál své oblasti.

Večerní recepce navíc byla zasvěcená prezentaci města Brna a jižní Moravy.