Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava slaví jubileum

25.05.2016

Setkáním s představiteli Jihomoravského kraje a města Brna, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Fóra cestovního ruchu ČR a dalších partnerských organizací, špičkových turistických cílů, turistických informačních center jihomoravských měst a oblastí a dalších spolupracujících subjektů si dnes v Brně připomněla deset od svého vzniku Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., která zahájila svoji činnost v červnu 2006.

Jak zdůraznil člen rady Jihomoravského kraje Václav Božek, za uplynulých deset let se práce Centrály významnou měrou podílela na úspěšném rozvoji cestovního ruchu v kraji, který si již několik let stabilně drží pozici nejnavštěvovanějšího kraje České republiky.

Panelová diskuse, které se zúčastnili představitelé zakládajících organizací, destinačních agentur z Prahy, Brna, Mikulova a dalších měst, Masarykovy univerzity, Fóra cestovního ruchu ČR a další hosté, přinesla kromě příznivého hodnocení práce jubilující centrály a jejího úsilí o rozvoj spolupráce především mezi veřejným a soukromým sektorem také mnoho inspirujících témat, dotýkajících se budování destinačního managementu, forem, metod a nástrojů propagace turistických regionů i jednotlivých cílů, využití moderních informačních technologií a dalších námětů pro rozvoj tohoto významného sektoru národního hospodářství.

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava pracuje od začátku jako zájmové sdružení právnických osob na bázi neziskové organizace, podporující lepší podnikatelské prostředí, nabízející bezplatnou spolupráci a podporu partnerům v cestovním ruchu. Organizuje vzdělávání i osvětové aktivity, buduje značku destinace, propaguje ji na domácích i zahraničních veletrzích a prezentacích, pořádá poznávací cesty pro zástupce medií a cestovních kanceláří z tuzemska i ze zahraničí.

Prostředky, které dostává formou členských příspěvků od svých zakladatelů – Jihomoravského kraje (od 3 do 8 milionů korun ročně) a města Brna (2 miliony ročně), pokrývají především provozní náklady organizace, zaměstnávající celkem sedm osob včetně pracovnice zajišťující chod Turistického informačního centra v Radnické ulici v Brně.

Na další marketingové a vzdělávací aktivity získává sdružení prostředky projektovou činností. Ty představují přibližně 75 procent každoročních výdajů centrály. V letech 2006 – 2016 získala Centrála cestovního ruchu Jižní Morava z externích zdrojů (ROP JV, OPVK, OPSS SR-ČR, EÚS ČR-Rakousko, Evropská komise, individuální dotace JMK a Vinařský fond ČR) téměř 145 milionů korun na financování svých projektů, zaměřených na podporu rozvoje turistiky a zlepšování kvality služeb. Malý kolektiv centrály realizoval již 30 projektů, další projekt je nyní v realizaci, jeden čeká na schválení a další čtyři jsou připravovány.

Samostatným okruhem činností je rozvoj incentivní turistiky, která je pro město Brno i celý jihomoravský region mimořádně důležitá. Pod značkou Moravia Convention Bureau soustřeďuje kompletní nabídku kongresových prostor a servisu pro firmy a agentury, pořádající firemní a kongresové akce.

Kromě pestré palety propagačních tiskovin, které vydává (za deset let to bylo 86 katalogů, map, učebních textů, pohlednic, skládaček atd.), prezentuje centrála jižní Moravu na jedenácti tematických webových stranách. Vytvořila také publikační portál South Moravia, který sdružuje všechny vytvořené mobilní aplikace CCRJM a prověřené aplikace jejích partnerů.

Region a jeho přitažlivé cíle prezentovala centrála na 17 tuzemských a 57 zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Každoročně pořádá desítky press a fam tripů – poznávacích cest pro novináře a zástupce cestovních kanceláří z České republiky i ze zahraničí. Jen v loňském roce během 28 takových poznávacích cest přijeli do kraje hosté z Brazílie, ČR, Číny, Filipín, Francie, Itálie, Izraele, Jižní Korey, Nizozemska, Německa, Rakouska, Španělska a USA.

Od roku 2008 do loňska má Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava na svém kontě 16 ocenění v celostátních i mezinárodních soutěžích, ředitelka Zuzana Vojtová získala v roce 2012 titul Osobnost cestovního ruchu.

Výstup z konference na webu Fóra cestovního ruchu k dispozici ZDE.