Přínos pro kongresové ambassadory

01.09.2015

Co Vám přinese získání kongresu či konference do města Brna a regionu jižní Morava?

  • Uznání a prestiž mezi Vašimi profesními kolegy v České republice i zahraničí
  • Zvýšení reputace Vaší Univerzity, asociace a oboru
  • Příležitost předat poznatky dosažené v České republice kolegům z celého světa
  • Možnost zvýšit příjmy Vašeho projektu, pobočky nebo společnosti
  • Příležitost navázat kontakty s odborníky z celého světa a zajistit přístup k dalším zdrojům informací
  • Šanci přilákat do regionu zahraniční investice
  • Získání přístupu k novým technologiím a intelektuálnímu kapitálu
  • Zviditelnění před širší veřejností, organizacemi a orgány státní správy
  • Posílení dobrého jména české akademické, vědecké a podnikatelské komunity