Přínos Ambassador programu pro město Brno a region

01.09.2015

Dle mezinárodní kongresové asociace ICCA existuje pro Českou republiku vysoký potenciál nových mezinárodních kongresů (jedná se o akce, které se v posledních 10 letech v ČR nekonaly, rotují v rámci světa/Evropy a ČR by mohla být jednou z destinací). Záměrem programu je tyto mezinárodní kongresy účinnou formou ve spolupráci s ambassadory získat pro Brno a region. Za účelem vyšší legitimity programu je plánována spolupráce s agenturou Czechtourism/Czech Convention Bureau.