IMEX Frankfurt 2012

08.06.2012

IMEX Frankfurt patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější světové veletrhy v oboru MICE. Letošní desátý ročník zaznamenal návštěvnost 4 000 hosted buyers a celková návštěvnost veletrhu dosáhla cca 9 000 účastníků. CCRJM pod značkou Moravia Convention Bureau i letos prezentovala především netradiční místa na Jižní Moravě.   

Prezentace Moravia Convention Bureau (MCB) probíhala, tak jako každý rok, v rámci jednotné expozice České republiky pod hlavičkou Czech Convention Bureau. Jižní Moravu a především město Brno zastoupilo také brněnské výstaviště a představilo zrekonstruovaný pavilon E s kapacitami a zázemím pro konference. V rámci expozice dále probíhaly doprovodné aktivity, mezi které tradičně patřily hromadné prezentace pozvaným hosted buyers.

Jižní Morava a město Brno je v celosvětovém měřítku neustále poměrně neznámou destinací pro pořádání mezinárodních konferencí, firemních a společenských setkávání. Letos jsme však zaznamenali nárůst požadavků na doporučení vhodných lokalit a vytipování doprovodného programu pro klienty, kteří už měli povědomí o destinaci. Bohužel i nadále zůstává významnou bariérou rozvoje MICE na jižní Moravě dopravní dostupnost. Je nutné neustále usilovat o nové letecké linky s napojením na významné letecké uzly. Alternativou zůstává letiště ve Vídni a navazující transfery do cílového místa, nicméně tato překážka by měla být kompenzována vyšší přidanou hodnotou při čerpání ostatních služeb.   

Další ročník se uskuteční 21. - 23.5.2013

Více na www.imex-frankfurt.com