Oslavy výročí zakladatele genetiky

23.04.2012

Nejméně tři držitelé Nobelovy ceny – objevitelé DNA James Watson, Tim Hunt a Gunter Blobel, budou letos přednášet v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity během oslav 190. výročí narození zakladatele učení o genetice Gregora Johanna Mendela. Program, který univerzita a starobrněnské opatství připravily ve spolupráci s dalšími 28 partnery, nabídne třináct konferencí a přednáškové cykly pro odbornou i laickou veřejnost, několik výstav a řadu dalších akcí.

Oslavy Mendelova jubilea zahájilo únorové slavnostní žehnání tramvaje, která bude v ulicích Brna po celý rok s grafickou úpravou pocházející z dílny studentů a absolventů Masarykovy univerzity připomínat Mendelovo výročí. K programu oslav Mendelovy osobnosti, vnímané ve světě stejně jako osobnost Charlese Darwina, bude patřit cyklus 13 konferencí určených odborné veřejnosti. Mendelovo muzeum chystá i další akce. Bohoslužebná roucha a liturgické předměty, se kterými augustiniánský kněz Mendel sloužil mše, představí veřejnosti výstava Skvosty brněnského opatství, která se uskuteční od 31. května do 30. června. Práce myslitele i moderní biotechnologie, založené na jeho objevech, budou prezentovány na výstavě nazvané „Mendel 190 – od počátku genetiky po moderní biotechnologie.“ Ta se uskuteční v pražském Národním technickém muzeu. V plánu je také vydání grafologického rozboru Mendelova rukopisu, vystaven má být i nově objevený manuskript jeho epochální práce „Pokusy s rostlinnými hybridy.“ K významným akcím, představujícím světové veřejnosti Mendela a jeho působiště Brno, budou patřit výstavy v univerzitních muzeích v Evropě, Asii a Americe. Na jejich přípravě se bude podílet také Centrála cestovního ruchu Jižní Morava a její součást Moravia Convention Bureau, pečující o rozvoj kongresového turismu na jižní Moravě.

Spolu s Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity se na letošní výročí velkého přírodovědce připravuje také Moravské zemské muzeum. Jubilejní XX. Mendel Fórum – součást stejnojmenného cyklu, tradičně pořádaného Mendelianem MZM ve spolupráci

s dalšími institucemi - bude letos v červenci věnováno právě 190. výročí narození zakladatele učení o genetice. Na programu konference se bude podílet také brněnská Veterinární a farmaceutická univerzita a Akademie věd ČR. Mendelovu odkazu bude věnován i vzdělávací víkend 20.-22. července v Dietrichsteinském paláci, kde bude v červenci instalována rovněž výstava „Prázdninové toulky Mendelovým Brnem.“ Život a dílo velkého učence bude leitmotivem letošního červnového Dne otců v Moravském zemském muzeu.

Více na http://www.mendel190.cz/