Reference

Kongresový cestovní ruch je na Jižní Moravě soustředěn především v jeho metropoli, v Brně. Často zde probíhají významné akce mezinárodního významu.

Vědecké a lékařské konference

Mezinárodní konference AUM 2011, Brno

CEITEC MUNI

Mezinárodní konferenci pořádal Středoevropský technologický institut - CEITEC a Národní centrum pro výzkum biomolekul Masarykovy univerzity. Akce se zúčastnilo 180 renomovaných vědců z celého světa. Hlavním tématem kongresu byl rozvoj spektroskopie nukleární magnetické resonance (NMR) a vědecká spolupráce v oboru strukturní biologie. (zdroj)

Celostátní konference DNA diagnostiky 2011, Brno

Konferenci zastřešila Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČSL JEP) a Česká lékařská komora (ČLK).  Hlavními tématy 14. celostátní konference byla například Genetika v onkologii nebo Forenzní genetika a jiné. (zdroj)

Kongres MEKA (Medicína katastrof) 2009, Brno

Kongresy MEKA (Medicína katastrof) se v Brně pořádají od roku 2006. Akci pořádá každý rok Úrazová nemocnice v Brně, za podpory odboru krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví České republiky a Světovou zdravotnickou organizací (Word Health Organization). (zdroj)

Politická setkání

Návštěva prince Charlese, Brno 2010

Charles

Na konci března 2010 navštívil Britský korunní princ Charles kampus Masarykovy univerzity, kde převzal Velkou zlatou medaili za zájem o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj a za činnost v charitě. Se studenty debatoval o výzkumech a úspěších brněnských vědců i o globálních problémech. Princ navštívil i ekologickou vesnici na Uherskohradišťsku Hostětín. (zdroj)

Zasedání Zvláštního zemědělského výboru Rady EU, Brno 2009

V květnu 2009 se v Brně uskutečnilo neformální zasedání Zvláštního zemědělského výboru Rady EU. Neformální setkání se stalo vrcholnou akcí končícího českého unijního předsednictví. Do Brna se sjeli zástupci rezortů zemědělství všech členských států a stovky expertů na agrární politiku. Hlavním tématem jednání byla budoucí podoba Společné zemědělské politiky. (zdroj1, zdroj2)

Summit 15 prezidentů členských zemí EU 2007, Brno

prezidenti

V květnu 2007 se v Brně konal summit 15 - ti vrcholných představitelů vlád některých členských států Evropské unie. Diskutovali nejen o rozšíření Evropské unie, ale také o kontroverznějších tématech jako nezávislost jihosrbské provincie Kosovo nebo zrušení vízové povinnosti pro Makedonii. (zdroj)

Ocenění

Brno oceněno FDI – City of the Future, 2005, 2007 a 2011

V roce 2011 získalo město Brno v hodnocení časopisu fDi, vydávaného skupinou Financial Times, již potřetí ocenění „City of the Future“ (Město budoucnosti). Stejně vysoké ocenění Brno získalo již v letech 2005 a 2007, kdy se umístilo na 1. místě v kategoriích Visegrad Region a Central European City.  (zdroj1, zdroj2)fdi

Brno ocenění FDI – 1. místo v kategorii „Příliv zahraničních investic – východní Evropa“ 2010

V roce 2010 Brno obhájilo svoji pozici a na veletrhu MIPIM ve francouzském Cannes a v soutěží FDI se opět umístilo se na 1. místě v kategorii „Příliv zahraničních investic – východní Evropa“. Tím Brno upozornilo na to jak úspěšně je schopné přilákat investory. Současně patří mezi Top 10 nejlepších měst východní Evropy. (zdroj)

Nejslunnější kraj v ČR – označení Česká Provence

Americký časopis US Today v roce 2008 doporučil jižní Moravu jako jedno z pěti nejlevnějších míst světa pro hezkou dovolenou s bohatou historií a krásnými vinařskými vesničkami. Přirovnává jej k francouzské Provence. (zdroj1, zdroj2)vino

Evropská unie - logo Jihomoravský kraj - logo ROP Jihovýchod - logo ICCA logo Czech Convention Bureau - logo

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.